Bizon Software over de Digitale Transformatie en Progress

Challenge

Stichting Mijn Geld en Zo kreeg te maken met grote veranderingen in wet- en regelgeving voor de zorg.

Solution

Vergaande digitalisering van (bedrijfs)processen met Bizon Software op basis van Progress

Result

Klant kan cliënt vriendelijk en wetgeving compliant werken. Zo digitaliseerde Bizon bijvoorbeeld de postverwerking die zo van 33 tot 5 uur per week werd teruggebracht.

Full Story

Stichting Mijn Geld en Zo & Bizon Software: op de toekomst voorbereid!

Voor mensen met een beperking is het vaak lastiger om hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Er zijn vele (zorg)organisaties die financiële taken en verantwoordelijkheden uit handen nemen van mensen met extra behoefte op het gebied van zorg, wonen en welzijn. 

Grote veranderingen in wet- en regelgeving voor de zorg echter hebben een grote impact op de werkwijze van bewindvoerders en zorginstellingen. Zo legt de rechtbank op dat bewindvoering en zorg strikt gescheiden beheerd moet worden om cliënten een betere bescherming te kunnen bieden. Stichting Mijn Geld en Zo is hier dankzij Bizon Software  sinds 1 januari 2016 volledig op voorbereid. In zeer korte tijd werd de ontvlechting van moeder- en zorgorganisatie Philadelphia voltooid. Na deze afsplitsing heeft Stichting Mijn Geld en Zo een volledige herziening en vergaande digitalisering van (bedrijfs)processen met Bizon Software gerealiseerd waarmee Stichting Mijn Geld en Zo tot de koplopers in de zorg behoort als het gaat om een cliënt vriendelijke en wetgeving compliant manier van werken. 

 Stichting Mijn Geld en Zo is bewindvoerder en beheerder van financiële administraties van derden en hebben ruim 750 cliënten in hun bestand. 

 Bizon Software levert software voor inkomensbeheerders, bewindvoerders en schuldhulpverleners alsmede ‘op maat oplossingen’ voor de zorg- en welzijnssector op basis van het OpenEdge applicatieontwikkelplatform van Progress.


Keep exploring
stories like this one

Read Next Story