Dr. Dobb's November 18, 2009


Visual Studio Magazine November 5, 2009

.NET Developer's Journal October 26, 2009


.NET Rocks September 24, 2009

Visual Studio Magazine September 24, 2009

Redmond Developer News September 24, 2009

SD Times September 24, 2009


Redmond Developer News September 24, 2009

Visual Studio Magazine September 24, 2009

Tech Republic September 24, 2009


Redmond Developer News September 24, 2009