job-offer

Product Manager/ Owner

Job Summary

We develop advanced solutions that keep networks running smoothly and protect users from threats. Our solutions help network, application and security professionals around the world maintain a healthy and well-functioning IT environment. This is a prerequisite for the functioning of every modern company, organization and institution.

As a Product Manager, you will be part of a scrum development team where you will play the role of product owner for our core product for network traffic monitoring (market segment NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostics).

Your main job will be to prioritize further development based on information you get from other colleagues in the company (support, presales, sales, etc.) but also from outside the company (customers, partners). You will then work together with the whole team to create a given product feature to solve a specific problem and meet customer expectations.

You will be the owner of the roadmap and part of your job will be to communicate the plans and news of the product in collaboration with product marketing.

What do we expect from you?

 • Knowledge of information technology.
 • At least basic knowledge of networking and the TCP/IP protocol family.
 • Previous experience in a product owner or product manager role.
 • Communication and presentation skills.
 • Positive approach to problem solving.
 • English at a min. B2 (spoken and written).
 • Previous experience with NetFlow/IPFIX technology is an advantage.

What can you expect from us?

 • Interesting and meaningful work in which you will have the opportunity to realize and co-influence the direction of a product that is used by major companies worldwide.
 • Good colleagues and an informal working environment. The opportunity to work closely with and share experiences from colleagues abroad.
 • Work in a company whose technology solutions are used by companies around the world.
 • Work on HPP and full-time basis.
 • Flexible working hours.
 • Benefits: 5 weeks holiday, meal allowance, English courses, cafeteria benefit plus.
___________________________________________________________

 Vyvíjíme pokročilé řešení, které zajišťuje hladký provoz sítí a chrání uživatele před hrozbami. Naše řešení pomáhá síťovým, aplikačním a bezpečnostním specialistům po celém světě udržet zdravé a dobře fungující IT prostředí. To je předpokladem fungování každé moderní firmy, organizace a instituce.

Jako produktový manažer budete součástí scrumového vývojového týmu, ve kterém budete zastávat roli product ownera pro náš klíčový produkt pro monitorování síťového provozu (tržní segment NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostics).

Vaší hlavní náplní práce bude určování priorit dalšího vývoje a to na základě informací, které získáte od ostatních kolegů ve firmě (support, presales, sales a další) ale také mimo firmu (zákazníci, partneři). Následně se spolu s celým týmem budete spolupodílet na vytvoření dané vlastnosti produktu (feature) tak, aby řešila konkrétní problém a naplňovala očekávání zákazníků.

Budete vlastníkem roadmapy a součástí Vaší práce bude ve spolupráci s produktovým marketingem také komunikovat plány a novinky daného produktu.

Co od Vás očekáváme?

 • Znalosti z oblasti informačních technologií.
 • Alespoň základní znalost sítí a rodiny protokolů TCP/IP.
 • Předchozí praxe v roli product ownera či product managera.
 • Komunikační a prezentační dovednosti.
 • Pozitivní přístup k řešení problémů.
 • Angličtina na úrovni min. B2. (mluvená i psaná).
 • Předchozí zkušenost s technologií NetFlow/IPFIX výhodou.

Co od nás můžete čekat?

 • Zajímavou a smysluplnou práci v rámci které budete mít možnost realizovat se a spolu-ovlivňovat směr vývoje produktu, který je používán významnými společnostmi po celém světě.
 • Fajn kolegy a neformální pracovní prostředí. Možnost úzké spolupráce a sdílení zkušeností od kolegů ze zahraničí.
 • Práci ve firmě, jejíž technologická řešení používají firmy po celém světě.
 • Práci na HPP a na plný úvazek.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Benefity: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravné, kurzy angličtiny, cafeterie Benefit plus.

 

 

Together,
We Make Progress

Progress is an inclusive workplace where opportunities to succeed are available to everyone. As a multicultural company serving a global community, we encourage a wide range of points of view and celebrate our diverse backgrounds. Our unique combination of perspectives inspires innovation, connects us to our customers and positively affects our communities. It is only by working together and learning from each other that we make Progress. Join us!

View all open positions
together_image-2x